Programa actos de Santa Ana

L’Ajuntament de Bellús🏫 ha organitzat un programa d’actes 📜per a la festivitat de Santa Ana, els cuals convida a tots el poble a disfrutar d’aquestes activitats🎊 dins de les mesures sanitaries establertes. Recordar que per a assistir a tots aquestos actes hi ha que utilitzar marcareta 😷 i mantindre una distancia interpersonal.