Desenvolupament rural del transport escolar 2023-2024

L’Ajuntament de Bellús informa que gràcies a la subvenció de desenvolupament rural de transport escolar de la Excma. Diputació de Valencia, una ajuda per al transport escolar destinat al servici de taxi per als alumnes de la localitat de Beniganim escolartizats en l’Aulari de Bellús. Mitjançant aquesta subvenció hem pogut fer aplegar a 8 alumnes desde Beniganim fins a la nostra localitat sense cost algun per a aquestes families.