Subvenció per import de 1.973,95€ en concepte de l’aportació de la quota 2023 al Consorci de Bombers de la provincia de València.