L’Ajuntament de Bellús ha rebut de la Diputació de Valencia una ajuda per als treballs de redacción del PMUS, en la modalitat C