Declaració d’accessibilitat

Declaració d’accessibilitat

Plugin PAU

El Plugin PAU és un programa que et permet instal·lar en la web les eines d’accessibilitat per als perfils cognitiu, auditiu i visual, sense necessitat de saber programació.

Dota al teu web de pictogrames, àudios i llengua de signes. Pots pujar-los a qualsevol grandària, i PAU ja s’encarrega de la resta; els optimitza i converteix a diferents formats per a la seua ràpida càrrega, reproducció i per a obtindre un 100% de compatibilitat amb tots els navegadors i dispositius.

Es visualitza en la web com un panell organitzat per perfils. En entrar en ells es despleguen les diferents funcions que cadascun té, les quals poden ser triades per la persona usuària segons la seua necessitat.

S’adapta a tot

L’administrador de la web podrà triar que eines es visualitzaren en el Panell, i que configuració per defecte tindran cadascuna d’elles, adaptant-se a tota mena de situacions o projectes.

A més, després cada usuari o visitant de la web, podrà generar les seues pròpies preferències, i aquestes seran recordades sense necessitat de registre, o identificació d’aquest.

Perfils

 1. PER DEFECTE
  Les opcions per defecte de PAU.
 2. DIVERSITAT VISUAL
  Activar o desactivar les opcions per defecte per a persones amb Diversitat Visual.
 3. DIVERSITAT AUDITIVA
  Activar o desactivar les opcions per defecte per a persones amb Diversitat Auditiva.
 4. DIVERSITAT COGNITIVA
  Activar o desactivar les opcions per defecte per a persones amb Diversitat Cognitiva.

Panel d’ajustos

 1. GENERALS
  Mostrar o ocultar totes les opcions de PAU.
 2. NAVEGACIÓ
  Activar o desactivar tot el so de la web.
 3. FONTS
  Activar o desactivar tots els vídeos en llenguatge de signes de la web.
 4. VISUALS
  Activar o desactivar les locucions i lectures del lloc web.

General

 1. MOSTRAR/OCULTAR TOT
  Mostrar o ocultar totes les opcions de PAU.
 2. ACTIVAR SO GENERAL
  Activar o desactivar tot el so de la web.
 3. TOTS ELS VÍDEOS DE *LSE
  Activar o desactivar tots els vídeos en llenguatge de signes de la web.
 4. LECTURA O SO DEL CONTINGUT
  Activar o desactivar les locucions i lectures del lloc web.

Navegació

 1. CURSOR GRAN
  Augmentar o reduir la grandària del cursor
 2. SO Al FER CLIC
  Activar o desactivar l’indicador audiovisual quan fas clic.
 3. MOSTRAR ON ESTÀS
  Activar o desactivar l’avís que indica la posició o lloc on estàs.
 4. ZOOM SOBRE ELS ENLLAÇOS
  Activar o desactivar el zoom que s’aplica sobre els enllaços del lloc o altres elements que es puga fer clic.

Fonts

 1. GRANDÀRIA DE LA FONT (*EM)
  Augmenta o redueix la grandària de la font.
 2. LLEGIBLE
  Activar o desactivar una font el més llegible possible.
 3. DISLÈXIA
  Activar o desactivar una font especial per a persones amb Dislèxia.
 4. RESSALTAR ENLLAÇOS
  Subratlla o ressalta tots els enllaços en la web.

Visuals

 1. BLANCO/NEGRE
  Visualització en escala de grises.
 2. INVERTIR COLORS
  Inverteix els colors del lloc oferint un alt contrast.
 3. DESTACAR EL FOCUS
  Ressalta els elements als quals l’usuari o usuària fa clic.

Web inclusiva S.L.L.

Web Inclusiva S.L.L. vol facilitar l’accés als continguts del seu Web a totes les persones, independentment de tindre discapacitat, edat, tipus de tecnologia d’accés, etc. Per això ha sigut creada complint els Principis del Disseny Accessible segons les Pautes d’Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG 2.0)

S’han definit dreceres de teclat per a accedir als enllaços principals del lloc web. Les opcions a les quals pot accedir mitjançant combinacions de tecles d’accés ràpid són:

I: Inicie
M: Mapa web
A: Accessibilitat
N: Nosaltres
S: Serveis
L: Clients
C: Contacte
B: Blog
Internet Explorer (*ALT + Tecla d’accés ràpid.): *Alt + la tecla d’accés selecciona l’enllaç, però es requereix que es pressione ↵ *Enter per a poder activar l’enllaç.
Mozilla Firefox 2 & 3 (*ALT + *SHIFT + Tecla d’accés ràpid.): En les versions anteriors a la 2.0 només s’usava *Alt. Es pot configurar mitjançant about:config Google Chrome 3 (ALT + Tecla d’accés ràpid.): Les tecles d’accés no estaven suportades en les versions 2.x de Chrome, però ara estan suportades en les versions actuals.
Opera (SHIFT + ESC + Tecla d’accés ràpid.): La tecla modificadora ha de ser premuda abans de la tecla d’accés. Quan la tecla modificadora se solta, el navegador mostra a l’usuari una llista del conjunt de tecles especials d’aqueixa pàgina per a permetre a l’usuari triar.
MacOS (CONTROL + Combinació d’accés ràpid)

Informe d’accesibilitat

L’informe d’accessibilitat s’està realitzant en aquests moments